Genel

Narsist Kişilik Bozukluğu Ne Demek?

Narsist Kişilik Bozukluğu (NKB), günümüzde sıkça dile getirilen, ancak çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konudur. Bu yazıda, Narsist Kişilik Bozukluğu’nun ne olduğunu, nasıl teşhis edildiğini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini, bir psikolog gözünden samimi bir şekilde ele alacağız. Bu yolculukta, bu durumu daha iyi anlayarak, belki de hayatımızdaki bazı ilişkileri farklı bir perspektiften değerlendirebiliriz.

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsist Kişilik Bozukluğu, bireyin abartılı bir kendine hayranlık ve kendini önemseme durumunu ifade eder. Bu, derin bir empati eksikliği ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsızlıkla birleşir. Narsistler, çoğunlukla başkalarının üzerinde bir üstünlük kurma ihtiyacı hissederler.

Teşhis Kriterleri Ve Belirtiler

Narsist Kişilik Bozukluğu’nun teşhisi, bireyin davranışlarının uzun bir süre boyunca gözlemlenmesi gerektiren karmaşık bir süreçtir. DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) kriterlerine göre, NKB’nin teşhisi için bireyde aşağıdaki özelliklerden en az beşinin bulunması gerekir:

 1. Kendini Aşırı Önemseme: Başarılarını ve yeteneklerini abartma, sürekli övgü ve takdir beklentisi içinde olma.
 2. Hayallerin Peşinde Koşma: Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya ideal aşk hayalleri kurma.
 3. Özel Ve Üstün Olma İnancı: Sadece, kendilerini anlayabilecek ya da statü açısından eşit olan insanlarla ilişki kurma ihtiyacı.
 4. Aşırı Hayranlık Beklentisi: Aşırı beğenilme ihtiyacı.
 5. Hak Talebinde Bulunma: Uygun olmayan şekillerde özel muamele beklenmesi.
 6. Başkalarını Sömürme: Kişisel çıkar için başkalarını kullanma.
 7. Empati Eksikliği: Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını tanıma ve önemseme eksikliği.
 8. Kıskançlık Ve Kıskanılma: Başkalarını kıskanma ve başkalarının kendisini kıskandığını düşünme.
 9. Kibirli Ve Küstah Davranışlar: Kibirli, küstah tutum ve davranışlar.

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Narsist Kişilik Bozukluğu’nun (NKB) kökenine dair tam bir açıklama sunmak zor olsa da, genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin karmaşık etkileşimi bu bozukluğun gelişiminde önemli rol oynar. Bir Psikoloğun Gözünden, bu etmenleri daha derinlemesine inceleyelim.

Genetik Miras

NKB’nin gelişiminde genetik faktörlerin rolü üzerine yapılan araştırmalar, bu bozukluğa sahip bireylerin aile üyelerinde de benzer özelliklerin görülebileceğini işaret eder. Ancak, genetik yatkınlık tek başına NKB’yi açıklamak için yeterli değildir. Bireyin genetik yapısının, çevresel faktörlerle etkileşime girmesiyle NKB’nin ortaya çıkma ihtimali artar.

Çevresel Etkiler

NKB’nin gelişiminde çevresel faktörlerin önemi göz ardı edilemez. Erken çocukluk dönemi, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan olaylar, bireyin gelecekteki kişilik özelliklerini büyük ölçüde şekillendirir.

 1. Travmatik Deneyimler: Çocuklukta yaşanan fiziksel, duygusal veya cinsel istismar gibi travmatik deneyimler, NKB’nin gelişiminde önemli bir etken olabilir. Bu tür deneyimler, bireyin kendine ve diğer insanlara bakış açısını temelden etkileyebilir.
 2. Aşırı Övülme veya Eleştirilme: Ebeveynlerin çocuklarını aşırı övme veya sürekli eleştirme tutumları, çocuğun gerçek dışı bir benlik algısı geliştirmesine yol açabilir. Aşırı övülen çocuklar, gerçekçi olmayan beklentilere sahip olabilirken, sürekli eleştirilen çocuklar kendilerini değersiz hissedebilir. Her iki durum da NKB’nin gelişimi için zemin hazırlayabilir.

Sosyal ve Kültürel Faktörler

Toplumun bireylerden beklentileri ve kültürel normlar da NKB’nin gelişiminde etkili olabilir. Başarı ve mükemmeliyetçiliğin aşırı vurgulandığı toplumlarda, bireylerin kendi değerlerini ve başarılarını abartma eğilimi daha yüksek olabilir. Bu, özellikle sosyal medya gibi platformlarda kendini gösteren bir fenomendir.

Narsist Kişilik Bozukluğu‘nun kökenleri, bireysel genetik yatkınlıklarla çevresel ve sosyal faktörlerin karmaşık bir etkileşiminden kaynaklanır. Bu bozukluğun anlaşılması ve tedavi edilmesi, bireyin yaşamı boyunca maruz kaldığı çeşitli deneyimlerin derinlemesine incelenmesini gerektirir. Her bireyin hikayesi benzersizdir ve bu yüzden tedavi süreci de kişiye özgü olmalıdır. Unutmayalım ki, her insanın iç dünyası, dışarıdan bakıldığında göründüğünden çok daha karmaşık ve çeşitlidir. Empati ve anlayışla yaklaşarak, NKB ile mücadele eden bireylerin yaşamlarında olumlu değişiklikler yapabiliriz.

Tedavi Yöntemleri

Narsist Kişilik Bozukluğu (NKB) ile mücadele eden bireylerin tedaviye yönlendirilmesi ve bu süreçte kararlılıkla ilerlemeleri, çoğu zaman zorlayıcı bir süreçtir. Ancak, doğru tedavi yöntemleri ve uzman desteği ile NKB’nin üstesinden gelmek mümkündür. NKB için önerilen tedavi yöntemleri aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, NKB tedavisinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu terapi biçimi, bireyin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceler. BDT’nin amacı, bireyin kendisi ve çevresi hakkında sahip olduğu olumsuz ve gerçek dışı inançları sorgulamasına ve değiştirmesine yardımcı olmaktır. NKB’ye özgü olarak, BDT bireyin diğer insanlarla olan ilişkilerindeki zorlukları ele alır ve empati kurma becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Şema Terapi

Şema Terapi, özellikle çocukluk dönemine dayanan ve bireyin yaşamını olumsuz etkileyen kalıpları (şemaları) ele alır. NKB’de sıkça rastlanan yüceltme veya değersizlik gibi içsel inançların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Terapi, bireyin bu derin kökensel inançlarını tanımasına ve onlarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu süreçte, bireyin daha sağlıklı ilişki dinamikleri kurabilmesi için gerekli araçlar sunulur.

Grup Terapisi

Grup terapisi, NKB’li bireyler için yararlı olabilir çünkü sosyal becerilerin geliştirilmesine ve diğer insanların perspektiflerini anlamaya yardımcı olur. Bir grup içinde, bireyler kendilerini ifade etme ve başkalarının duygularıyla empati kurma fırsatı bulurlar. Bu, narsist bireylerin sosyal etkileşimlerdeki zorluklarını aşmalarına ve ilişkilerinde daha sağlıklı dinamikler oluşturabilmelerine olanak tanır.

Aile Terapisi

NKB, bireyin aile içi ilişkileri üzerinde de önemli etkilere sahip olabilir. Aile terapisi, hem NKB’li bireyin hem de aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeye yönelik bir yaklaşım sunar. Bu terapi formu, aile içi iletişimi güçlendirir ve aile üyelerinin birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını sağlar.

Tedavi Sürecinde Kararlılık

NKB tedavisinde en önemli faktörlerden biri, süreç boyunca gösterilen kararlılıktır. Tedavi, zaman ve sabır gerektiren bir yolculuktur. Bireyin kendi davranışlarını ve düşünce kalıplarını yeniden değerlendirme süreci zorlayıcı olabilir, ancak uzman bir terapistin rehberliğinde, NKB’nin üstesinden gelmek mümkündür.

Narsist Kişilik Bozukluğu ile mücadele eden bireyler için umut vardır. Uygun tedavi yöntemleri ve profesyonel destekle, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam mümkündür. Unutmayın, her adım ileriye doğru atılan bir adımdır ve kişisel gelişiminizin bir parçasıdır.

Narsist Kişilik Bozukluğu, hem bireyin kendisi hem de çevresindekiler için zorlayıcı olabilir. Ancak, doğru anlayış ve profesyonel destekle, bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür. Eğer siz ya da tanıdığınız birisi NKB’nin belirtilerini gösteriyorsa, profesyonel bir yardım almak önemlidir. Unutmayın, her adım, kişisel gelişimin bir parçasıdır ve her zorluk, üstesinden gelindiğinde bizi daha güçlü kılar.

Her konuda olduğu gibi, psikolojik sağlık ve iyileşme süreçlerinde de uzman desteği almak büyük önem taşımaktadır.  Samsun psikolog ihtiyaçlarınızda, Manapsikolog olarak yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz.

Yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmak, kendinizi daha iyi anlamak veya ilişkilerinizi güçlendirmek için profesyonel yardım almanın değerini küçümsemeyin. Samsun’da kaliteli ve anlayışlı psikolojik destek arayışınızda, deneyimli ekibimizle her zaman yanınızdayız. İyi bir dinleyici ve rehber arıyorsanız, Manapsikolog olarak sizlere destek olmak için buradayız.

Sıkça Sorulan Sorular

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsist Kişilik Bozukluğu, bireyin aşırı kendine hayranlık ve kendini önemseme durumu ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu, genellikle empati eksikliği ve diğer insanların duygularını önemsememe ile birleşir. Narsistler, sıklıkla başkaları üzerinde üstünlük kurma ihtiyacı hissederler.

Narsist Kişilik Bozukluğu Kalıtsal Mıdır?

Narsist Kişilik Bozukluğunun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ancak, genetik yatkınlık tek başına bu bozukluğun gelişimini açıklamak için yeterli değildir; çevresel ve sosyal faktörler de önemli bir rol oynar.

Narsist Kişilik Bozukluğu Olan Birisi Kendini Nasıl İyileştirebilir?

Narsist Kişilik Bozukluğu olan bir bireyin iyileşme yolculuğu, kendini ve davranışlarını dürüstçe değerlendirmeye ve kabul etmeye istekli olmasını gerektirir. Psikoterapi, bu süreçte önemli bir adımdır ve bireyi kendi iç dünyasını keşfetmeye, ilişkilerde sağlıklı dinamikler kurmaya ve empati becerilerini geliştirmeye teşvik eder. Kendi üzerinde çalışma ve profesyonel yardım alma konusunda kararlı olmak, bu yolculukta kritik öneme sahiptir. Narsist Kişilik Bozukluğu, hem bireyi hem de çevresindekileri etkileyen karmaşık ve meydan okumalarla dolu bir durumdur. Ancak, doğru anlayış ve destekle, iyileşme mümkündür. Unutmayın, hiçbir yolculuk kolay değildir, ancak her adım sizi daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama bir adım daha yaklaştırır.

Narsist Kişilik Bozukluğu Tedavisinde İlaç Kullanılır Mı?

Narsist Kişilik Bozukluğunun kendine özgü bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, bu bozukluğa eşlik eden depresyon, anksiyete gibi diğer ruhsal sağlık sorunları varsa, bu durumlar için ilaç tedavisi önerilebilir. İlaç kullanımı, bir psikiyatristin rehberliğinde ve bireysel ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Olan Bir Birey Kendini Değiştirebilir Mi?

Evet, Narsist Kişilik Bozukluğu olan bir birey, değişim için gerçekten istekli ve kararlı olduğunda kendini değiştirebilir. Bu süreç, bireyin kendi davranışlarını ve düşünce kalıplarını sorgulamasını, empati kurma ve ilişkilerde sağlıklı dinamikler geliştirme becerilerini artırmasını gerektirir. Profesyonel yardım ve destek, bu değişim sürecinde çok önemli bir role sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Hemen İletişime Geçin

Aklınıza takılan herhangi bir soru, ya da hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçin!