Bireysel Terapi

Psikoloji çalıma alanının önemli bir bölümünü terapi programları oluşturur. Bunun en yaygın hizmeti olarak ise bireysel terapinin ön plana çıktığı söylenebilir. İsminden de anlaşılacağı üzere; danışan ve danışman arasında birebir olarak gerçekleştirilir. Bir tanımlama yapılması bu sürecin anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Buna göre bireysel terapi; danışanın yaptığı müracaat neticesinde psikolog ile gerçekleştirdiği birebir görüşmeleri içeren terapi türü, olarak tanımlanabilir.

Başvuru sebeplerine bakıldığında yalnızca psikolojik bozuklukların yer almadığı söylenebilir. Günlük hayata dair problemler yaşayan pek çok insan yaşam kalitesini artırmak adına bireysel terapi alabilir. Psikologlar tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında bireysel terapilerin önemli bir yeri vardır. Genel itibariyle duygu, düşünce veya davranışlarına yön vermek isteyen terapi alabileceği belirtilmelidir.

Kimler Bireysel Terapi Alabilir?

Geçmiş yıllarda psikolog ve terapi kavramları yalnızca halk diliyle “sinir hastaları” için düşünülmekteydi. Son yıllarda ise bu algının değişmiş olması bir bilim olarak psikoloji açısından olumlu bir gelişme olarak kaydedilir. Her insanın hayatında zorlu dönemler olması kadar bu süreçte psikolojik yardım alması da normal kabul edilmelidir. Bu bağlamda bireysel terapi için gün geçtikçe artan bir talep vardır.

21. yüzyılın getirmiş olduğu modernize hayatlar, beraberinde bir takım stres yükleri de getirir. Ekonomik problemler, gelecek kaygıları, aile ve sosyal sorunlar vb. pek çok problemle baş etmek durumunda kalırız. Bu gibi durumlarda psikolog desteği almak gerekli olabilir. Böylelikle bu tarz süreçlerden en az hasarla çıkılabilir. Bireysel terapi programları da bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Bireysel terapinin hedef kitlesine bakıldığında önemli psikolojik bozukluklar ön plana çıkar:

 • Duygu Durum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk vb.)
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları (Fobiler, Panik Bozukluk, OKB vb.)
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)
 • Madde Bağımlılığı
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Özgüven Eksikliği
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Çocuk ve Ergenlerin Psikolojik Rahatsızlıkları

Yukarıda sıralanan hizmet alanlarının yalnızca psikopatoloji olarak adlandırılan hastalık grubu için olduğu unutulmamalıdır. Bunların haricinde pek çok probleme dair bireysel terapi alınması mümkündür. Birkaç örnek vermek gerekirse şu gibi durumlardan söz edilebilir:

 • Çocuklarda okula uyum sorunları
 • Yetişkinlerde uyku bozuklukları
 • Travmatik yaşam deneyimleri (vefat, boşanma, istismar vb.)
 • Afet yaşamak

Elbette psikologların çalıştığı alanları da bu şekilde sınırlamak doğru değildir. Yukarıda söz edildiği üzere; yaşantısına dair duygu, davranış veya düşüncelerinden memnun olmayan herkesin bireysel terapi alması gerekir. Bu sayede ego denilen kişiliğin zarar görmeden gelişebilmesi mümkün hale gelir.

Bireysel Terapi Türleri Nelerdir?

Her danışana veya her psikolojik bozukluğa karşı aynı terapiler uygulanmaz. Bireysel terapilerin alt türleri bulunmaktadır. Psikolog, yaptığı ön görüşme neticesinde hangi yaklaşımın en doğru uygulama olacağına karar verir. Bunun için elbette detaylı bir görüşme ve ardından bir dizi analiz yapılması gerekir. Görüşmenin yanında uygulanacak bir takım testler de bireysel terapi türleri arasından tercih yapılmasına destek olur.

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Şema Terapi
 • Bütüncül Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Hipnoterapi
 • Cinsel Terapi
 • Gestalt Terapisi
 • Varoluşsal Terapi

Geçmiş tarihlerde uygulanan ancak günümüzde geçerliliğini yitirmiş veya yeterli kabulü görmeyen daha onlarca terapi türünden söz etmek mümkündür. Burada bilinmesi gereken ise her psikologun her terapiyi uygulayamıyor oluşudur. Sayılan bireysel terapi türlerinin her biri ayrı verilen eğitimlerle sağlanır. Bu eğitimlere katılan psikologlara sertifika verilerek terapileri uygulamasına izin verilmektedir.

Hızlı Randevu Al
Başa dön tuşu

Hemen İletişime Geçin

Aklınıza takılan herhangi bir soru, ya da hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçin!